Uncategorized

Pismo w sprawie kolei do Lwówka Śląskiego

Zielona Góra, 30.07.2016

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Za pośrednictwem

PKP PLK S.A.

Skarżący

Agencja Prasowa Merkuriusz Polski

„Wieczorna.pl” sp. z o.o.

Dolina Zielona 24a

65-154 Zielona Góra

wydawnictwo@wieczorna.pl

Skarga na bezczynność 

w przedmiocie nieudsotępnienia informacji publicznej

W imieniu agencji prasowej na podstawie art. 3 par. 2 pkt 8) p.p.s.a wnoszę skargę na bezczynnośc urzędu w przedmiocie nieudostępnienia w wymaganym terminie informacji publicznej.

Zarzucam naruszenie przepisów art. 61 ust 1 i 2 Kostytucji RP i art.1. ust. 1 w związku z art 10 ust. 1. i art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 6.9.2001 o dostępie do informacji publicznej.

Wnoszę o:

1) Zobowiązanie strony przeciwnej do wykonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem agencji prasowej w postaci zapytania prasowego 

2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych

Uzasadnienie

Za pomocą poczty elektronicznej złozyłem w urzędzie wniosek – zapytanie prasowe. Wnosiłem o udostępnienie informacji publicznej. Mój wniosek wpłynął. Do dnia wniesienia skargi mój wniosek- zapytanie prasowe- nie został wykonany, równeiż do dnia wniesienia skargi nie została mi doręczona decyzja odmowna udostępnienia informacji publicznej ani żadna inna decyzja z pozwanego urzędu. Pragnę nadmienić że żądana przeze mnie informacja jest informacją prostą, nieprzetworzoną. W tych okolicznościach wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:

kopia zapytań prasowych

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Adam Fularz <adam.fularz na s .wieczorna.pl>
Data: 15 lipca 2016 08:35
Temat: Pytanie kolej Jel. Góra- Lwówek Śl.
Do: „rzecznik na s. plk-sa.pl”

– czy planowany jest remont linii kolejowej przez Lwówek Śl?

z prasy:na linii kolejowej z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego niedługo będzie „zawrotna” prędkość 10 km/h:
nj24.pl/article/pociag-bedzie-jezdzil-z-predkoscia-10-kmh

To jest prawdziwy obraz kolei na Dolnym Śląsku

Cały tekst: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/51,35771,20361519.html?i=1#ixzz4ESNZ7SoM

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

Pan

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
„Wieczorna.pl” sp. z o.o.
adam.fularz na s. wieczorna.pl

Panie Redaktorze

Nie mamy obecnie planów obniżenia obowiązującej prędkości na trasie Jelenia Góra – Lwówek Śląski. Na linii tej prowadzone są bieżące prace utrzymaniowe  / wycinka krzewów, pojedyncza wymiana podkładów, punktowe podbijanie toru, prace na obiektach inżynieryjnych/, mające zapobiec pogarszaniu stanu technicznego toru . Termin przeprowadzenia większej naprawy obecnie nie jest ustalony.

Pozdrawiam,

Bohdan Ząbek

Zespół prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Joannitów 13

Polityka władz wobec lokalnej linii kolejowej – do Lwówka Śląskiego. Załączono wpis z jednego z portali:

Cytat:

„Urząd Marszałkowski NIE CHCE wyremontować tej linii. Napisałem nie chce bo osobiście zbadałem grunt wysyłając pisma do przeróżnych instytucji w tym także do Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego. Drugi z Urzędów wielokrotnie utrzymywał że dąży do wyremontowania linii, jednak Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z przed dwóch miesięcy kategorycznie zaprzeczyło jakoby takie plany były intencją UMWD we Wrocławiu.

W piśmie jakie otrzymałem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.10.2016 czytamy:

Ze względu na fakt, że linia kolejowa nr 283 ma charakter regionalny, prace inwestycyjne mogą być finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (dalej: „RPO WD”). Jednocześnie należy zaznaczyć, że przedmiotowa linia nie została zarekomendowana przez Urząd Marszałkowski do wsparcia ze środków dostępnych w ramach RPO WD, a także nie została uwzględniona w liście intencyjnym zawartym 26.06.2015r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a PKP PLK SA w sprawie przygotowania i zrealizowania priorytetowych liniowych projektów inwestycyjnych.

Chwilę wcześniej (05.08.2016) Urząd Marszałkowski w odpowiedzi na zapytanie dot. Przedmiotowej linii odpisał.

Równolegle nadal trwa analiza projektów kolejowych, możliwych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Dolnego Śląska. Jednym z rozważanych projektów jest rewitalizacja linii z Jeleniej Góry do Lԝóԝka Śl. Należy jednak podkreślić, że rewitalizacja taka była by możliwa w ramach RPO pod warunkiem efektywnego wykorzystania przez Polskie Linie Kolejowe SA dostępnych w alokacji środków dla realizacji innych projektów.

Jak widać wrocławski magistrat postanowił sprytnie umyć ręce od sprawy stanu technicznego linii 283 uzależniając przyznanie dotacji od alkokacji środków PKP PLK i jednocześnie nie rekomendując remontu tej linii w MIiB w Warszawie.”

wg disk.us

By