łużyce

Łużyce- region w Polsce zapomniany

Łużyce, kraj historyczny którego wschodnia część przypadła po II wojnie światowej, to jeden z najbardziej zapomnianych polskich regionów. Łużyce- a gdzie to? – zapyta czytelnik. Chodzi o region rozciągający się przy granicy wzdłuż Nysy Łużyckiej. Po II wojnie światowej został wcielony w granice administracyjne innych regionów, a jego historyczna odrębność i tożsamość została po polskiej stronie Nysy zapomniana.

Odległościowo chyba najbardziej oddalony od stolicy Polski region leży zapomniany w cieniu żywej i bogatej tradycji niemieckich Górnych Łużyc. A jest to region o historii znacznie dawniejszej i bogatszej niż inne krainy historyczne składające się na współczesną Polskę. Polska część Łużyc nie wykorzystuje dawnej tożsamości nawet w celach gospodarczych, by na jej podstawie budować produkty turystyczne. Miejscowe perły architektury najzwyczajniej nieodbudowano. Wiele centrów miast zburzono w celu pozyskania materiału konstrukcyjnego do odbudowy takich miast w głębi kraju jak Warszawa. Nie ma już śródmieścia Gubina, miasta Zasieki i kilku innych.

opr.af

By