historia

Łużyce i Polska

Łużyce w granicach Królestwa Polskiego
Kontakty polsko-łużyckie są tak stare jak sąsiedztwo Polaków i Serbów. Łużyce znalazły się w granicach Polski po pokoju w Budziszynie kończącej długotrwałą wojnę pomiędzy Bolesław Chrobrym, a Henrykiem II Świętym trwającą w latach 1002-1018. W wyniku tego konfliktu Chrobry przyłączył Milsko oraz Łużyce, które pozostały w graniach Królestwa Polskiego do roku 1031, kiedy Niemcy zajęli ziemie Łużyczan.
Hymn Polski stanowił inspirację do napisanej w 1845 roku przez Handrij Zejlera pieśni o tytule Hišće Serbstwo njezhubjene (Jeszcze Łużyce nie zginęły), która była pierwszym hymnem Łużyczan[12]. Jednym z pionierów współpracy polsko-łużyckiej w XIX w. był polski historyk Wilhelm Bogusławski, który napisał pierwszą książkę o historii Serbołużyczan pt. „Rys dziejów serbołużyckich” Piotrogród 1861. Książka ta została rozszerzona i wydana wspólnie z Michałem Hórnikiem w Budziszynie w 1884 pt. „Historije serbskeho naroda”. Kolejnym przyjacielem Serbołużyczan był Alfons Parczewski, który od 1875 włączył się w ochronę praw Łużyczan biorąc udział w corocznych posiedzeniach Macierzy Łużyckiej w Budziszynie. To m.in. dzięki jego zabiegom Józef Ignacy Kraszewski ufundował stypendium dla łużyckich studentów.
Związek Polaków w Niemczech był inicjatorem powstania Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech mającego reprezentować interesy obywateli narodowości serbołużyckiej, duńskiej, fryzyjskiej, litewskiej oraz polskiej. Z Polakami z Niemiec ściśle współpracowali przed wojną działacze narodowi z Łużyc m.in. Jan Skala i Měrćin Nowak-Njechorński.
W 1936 powstało przy uniwersytecie Warszawskim, grupujące też osoby spoza Uniwersytetu, Towarzystwo Przyjaciół Narodu Serbsko-Łużyckiego, którego prezesem został prof. Stanisław Słoński, a funkcję wiceprezesa objęła mgr Julia Wieleżyńska. Koło miało osobowość prawną. Istniały 3 ośrodki niezależnie od siebie zajmujące się Łużycami, a założony w Krotoszynie „Prołuż” rozwinął się na całą Polskę (3000 członków) i był największą niekomunistyczną organizacją zajmującą się sprawami zagranicznymi. Hasło tej założonej jeszcze w czasie okupacji młodzieżowej organizacji brzmiało: „Nad Łużycami polska straż!”. Organizacja była aktywna przede wszystkim w Wielkopolsce. Po utworzeniu w 1948 Niemieckiej Republiki Demokratycznej „Prołuż” został rozwiązany, a jego prezes, poznański historyk, Alojzy Stanisław Matyniak aresztowany.
Niedawno przeprowadzane badania genetyczne przedstawiają dowody na pokrewieństwo między Polakami a Serbołużyczanami (także Węgrami). Narody te mają najwyższą częstotliwość genetycznego znacznika R1a1 w Europie, który waha się i wynosi od 5 do 60%. U Serbołużyczan wynosi on 63%, a u Polaków 56%. Obydwa narody mają również zgodnie z tymi badaniami ten sam znacznik chromosomu Y będący wskazówką mówiącą, że pochodzi od tego samego ojca i powstał ok. 10 000 lat temu.
Obecnie w Polsce działa prołużyckie stowarzyszenie „Pro Lusatia” oraz Towarzystwo Studiów Łużyckich.

Jak donosi witryna „Oberlausitz”: Po roku 1945 położone tereny Górnych Łużyc na wschód od Nysy Łużyckiej po Kwisę znalazły się pod polską administracją. Taki stan rzeczy ustalony został prawnie ostatecznie między obydwoma państwami w 1950 r. Układem Zgorzeleckim wzgl. Polsko-Niemieckim traktatem granicznym w 1990 r.”. Po stronie niemieckiej utworzono jednostkę administracyjną „dolnośląski powiat Górnych Łużyc”. Po Polskiej stronie Łużyc powstała „Grupa Łużycka”.

cc wikipedia

Przypisy

 1.  Gdzie , z braku odpowiedniego znaku oddano połączenie „r złoskotwórczego”= i „r miękkiego”=ŕ
 2.  Andrzej BańkowskiEtymologiczny słownik języka polskiego, t. II: K-P, Warszawa 2000, ISBN 83-01-13019-9 , s. 407
 3.  Hanna Popowska-TaborskaPs. *sębrъ ‘pobratymiec, krewniak, druh, towarzysz, wspólnik’, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Slawistyka, 6, 1992, 219-226
 4.  Jan OtrębskiSłowianie. Rozwiązanie odwiecznej zagadki ich nazw, Poznań 1947, s. 179
 5.  Gerard LabudaPierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona, Wodzisław Ślaski 2009, s. 194.
 6.  Lech A. Tyszkiewicz, Słowianie i Awarowie. Organizacja plemienna Słowian, Wrocław 2009, ISBN 978-83-04-05023-5, s. 211-213
 7.  Henryk ŁowmiańskiO identyfikacji nazw Geografa bawarskiego, Studia Źródłoznawcze, t. III: 1958, s. 1-22; reed: w: Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1986, s. 151-181, ISSN 0554-8217
 8.  Piotr Pałys – „Akcja Narodny Partyzan Łužica (1946-1947) i jej reperkusje w serbołużyckim ruchu narodowym” 2003
 9.  Procesje konne na Łużycach www.mysl.pl [dostęp 21.04.2009]
 10.  Filip Gańczak Mniejszość w czasach popkultury, Newsweek, nr 22/2007, 03.06.2007
 11.  Jerzy Strzelczyk, „Bolesław Chrobry”, WBPiCAK, 2003, ISBN: 83-85811-88-5
 12.  Stanisław Russocki „Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów” Wiedza Powszechna, Warszawa 1978
 13.  M. MIECZKOWSKA „Polska wobec Łużyc w drugiej połowie XX wieku. Wybrane problemy” ISBN 83-7241-487-4
 14.  Semino et al., The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective, Science290, 1155-1159, 2000
 15.  Zjazd „Domowiny”, mysl.pl [dostęp 2009-04-03]
 16.  ih.uz.zgora.pl: Towarzystwo Studiów Łużyckich. [dostęp 27.12.2010].
 17. http://www.oberlausitz.com/kultur/pl/geschichte_oberlausitz.htm

By