listy

Artykuły Stow. Polsko- Serbskołużyckiego

# Tytuł artykułu Odsłony
1 Czy Krabat był Polakiem? Generał Jan Paweł Sybilski. Polak w XVIII-wiecznej armii saskiej i właściciel dóbr ziemskich na Łużycach 217
2 100-lecie Związku Serbów Łużyckich Domowina. Wojrowice 13.10.1912 – Wojrowice13.10.2012 219
3 ZSW staja jasne žadanja / Związek Twórców Serbołużyckich stawia jasne żądania Prof. Tomasz Derlatka wopušći Institut za sorabistiku / Prof. Tomasz Derlatka opuści Instytut Sorabistyki 243
4 „Srbska Lužica” – efemeryda czasopiśmiennictwa sorabistycznego na Bałkanach 332
5 Obozy jenieckie i obozy internowania w Chociebużu 1258
6 Akcja „Mužakow” – próba utworzenia po polskiej stronie Nysy Łużyckiej gminy serbołużyckiej 746
7 Jurij Koch – twórca współczesnej dramaturgii dolnołużyckiej 882
8 Jurij Brĕzan – portret pisarza 986
9 „Łużycki król” we Lwowie 671
10 Tolerancja: W Serbskim Kraju w przyszłości będzie się mówić po niemiecku 1090
11 Śmierć na Dolnym Śląsku. Tragizm serbołużyckiego pisarza Jana Skali (1889-1945) 811
12 Jan Skala a Czesi. Przyczynek do biografii 748
13 Dějiny Místního odboru Společnosti přátel Lužice v Hradci Králové v letech (1928/1929) 1933 až 193928/1929) 1933 až 1939 1762
14 Dragan Bosnić i znak Pro Lusatii 490
15 Serbołużyckie parafie do polskiej diecezji! / Serbske wosady k pólskej diecezy! 937
16 Mĕrko Šołta – Łużyckie oratorium narodowe – „utopia” i realność 797
17 Podsumowanie ankiety nr 3 617
18 Sprawa Łużyc w publicystyce „Przeglądu Zachodniego” w latach 1945-1948 1045
19 Zajim za Serbow a sorabistika w Japanskej* 705
20 Wezwanie do poparcia demonstracji antyfaszystowskiej w dniu 13 lutego 2010 w Dreźnie 792
21 Podsumowanie ankiety 718
22 Łużyckość w powieści Haliny Barań Cień brzasku 1358
23 Pawoł Nedo. Bohater czy kolaborant? 819
24 Razem przeciwko neonazistom 720
25 Czasopisma łużyckie „na warsztacie” warszawskich studentów 993
26 Němske wliwy na hornjoserbšćinu pola młodźiny w rěčnym teksće 516
27 Zhorjelc je dźěl Łužicy – a Łužica je zdawna wjacerěčna 724
28 Serbołużyczanie przeciwko antypolskim prowokacjom neonazistów 926
29 Jak utrzymuje się język łużycki? – na przykładzie katolickiej gminy serbołużyckiej 1547
30 Interpelacja posła Artura Górskiego w Sejmie RP w sprawie stosunku rządu polskiego do Serbołużyczan 777
31 Monety rzymskie – świadectwem starych dróg handlowych na Łużycach 948
32 Łużyczanie – krewniacy sienkiewiczowskiej Ligii? 624
33 O recepcji utworów fantastycznonaukowych Stanisława Lema w literaturze serbołużyckiej 3163
34 Memorandum w sprawie dalszej egzystencji narodu serbołużyckiego w Republice Federalnej Niemiec 512
35 Badania Arnošta Muki nad Drzewianami Połabskimi inspirowane przez Akademię Umiejętności w Krakowie 1452
36 Na marginesie broszury Jana Skali „Wo serbskich prašenjach” 345
37 Strony internetowe w języku górnołużyckim 790
38 O pochodzeniu herbu Chociebuża 730
39 Działalność Wojciecha (Wojcecha) Kócki w serbołużyckim ruchu narodowym w latach 1945 – 1950 1650
40 Serbołużyczanie z punktu widzenia prasy zachodnioniemieckiej w latach 1945-1990 814

 

41 Michał Nawka i Jan Skala 459
42 Serbołużyczanie – najmniejszy naród słowiański 2100
43 Łużyce 1945 – najmniej znana z polskich bitew? 2239
44 Akcja „Narodny Partyzan Łužica” (1946 – 1947) i jej reperkusje w serbołużyckim ruchu narodowym 2398
45 Wpływ Mazurka Dąbrowskiego na hymn Serbów Łużyckich 1990
46 Łużyckie tańce ludowe i dzisiejsze problemy ich pielęgnowania 1319
47 System szkolnictwa serbołużyckiego po 1945 i jego wpływ na język łużycki 587
48 Brońmy serbołużyckiej szkoły w Chrósćicach! – apel Roberta Brytana z Vancouver z Kanady 498
49 Petycje Serbskiej Strony Ludowej – Wendishe Volkspartai 407
50 List do Kanclerza Niemiec 380
51 PUBLIKACJE ŁUPublikacje Lużycoznawcze na Łamach „Informatora Krajoznawczego”” 340
52 Osadnictwo grodowe na ziemiach Dolnych i Górnych Łużyc 643
53 Elementy pogańskie w pochówkach wczesnochrześcijańskich z terenu pogranicza polsko-czesko-łużyckiego 875
54 Relacje – artykuł składający sie z serii relacji z interesujących wydarzeń 416
55 Krabat v Opoli 354

 

By