listy

Film promujący Łużyce Wschodnie

Film promujący rozwój turystyki pt. „Łużyce Wschodnie” został wyprodukowany. Film został wykonany w technologii trójwymiarowej, jest też dostępny w wersji dwuwymiarowej. Tematyką filmu jest oferta ...

Przegląd prasy stow. Pro Lusatia

# Tytuł artykułu Odsłony 1 Popłyń cołną w Łużycach 453 2 Wielcy w małym pokoju 1219 3 Najmniejszy naród słowiański 911 4 Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe ...

Społeczeństwo Łużyckie

Około 1530 powstaje najstarszy znany zabytek piśmiennictwa łużyckiego Przysięga mieszczan budziszyńskich (niem. Burger Eydt Wendisch). W 1548 Mikołaj (łuż. Mikławš) Jakubica – dolnołużycki pastor ze ...

Studia Łużycoznawcze (materiały wydawcy)

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze. Tom 10 Studia i artykuły: Tomasz Derlatka (Lipsk): O potrzebie uwzględnienia w programach studiuów slawistycznych literatury serbołużyckiej. (english summary) Monika Blidy ...

Artykuły Stow. Polsko- Serbskołużyckiego

# Tytuł artykułu Odsłony 1 Czy Krabat był Polakiem? Generał Jan Paweł Sybilski. Polak w XVIII-wiecznej armii saskiej i właściciel dóbr ziemskich na Łużycach 217 ...

Patologie akademickie

Uprzejmie informuję, że nowa książka Józefa Wieczorka – Patologie akademickie pod lupą NFA- Monitoring patologii polskiego środowiska akademickiego w 2011 r. Niezależne Forum Akademickie KRAKÓW ...

List w sprawie patologii

LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Sytuacja polskiego szkolnictwa wyższego i nauki jest krytyczna. W interesie całego narodu leży uzdrowienie tej ...

Z dyskusji o polskiej nauce

Niestety, mam wrażenie, że moja praca naukowa przypomina walenie głową w mur w większym stopniu niż produkowanie się na forum. Dlaczego – najlepiej wyjaśni artykuł ...