łużyce

Łużyce- region w Polsce zapomniany

Łużyce, kraj historyczny którego wschodnia część przypadła po II wojnie światowej, to jeden z najbardziej zapomnianych polskich regionów. Łużyce- a gdzie to? – zapyta czytelnik. ...

Ziemie Łużyc na dawnych mapach

Pokaż Magna Germania na większej mapie Klaudiusz Ptolemeusz, Ptolemeusz Klaudiusz lub po prostu Ptolemeusz (łac. Claudius Ptolemaeus, stgr. Κλαύδιος Πτολεμαῖος Klaudios Ptolemaios; ur. ok. 100, ...

Ostatni łużycki „premier”

Język i kultura Od XVIII wieku, a szczególnie w XIX wieku zaznaczył się silny prąd budzenia się świadomości narodowej i kulturalnej Serbołużyczan, a także powstawania ...

Najnowsza historia Łużyc

W latach 1635–1815 Łużyce były częścią Saksonii, a potem także częściowo Prus (północna część po rozbiorze Saksonii w 1815). Od XII wieku intensywne osadnictwo niemieckie ...

Średniowieczna historia Łużyc

W IX wieku Łużyce wchodziły w skład Państwa Wielkomorawskiego. Stan ten utrzymywał się do 907 roku. W roku 963 zostały podbite przez Gerona, margrabiego saskiej ...

Łużyce, starożytne królestwo króla Miliducha

  Łużyce (grnłuż. Łužica, dlnłuż. Łužyca, niem. Lausitz, cz. Lužice, ros. Лужица; od ług – zbiornik wodny, kałuża) – kraina historyczna leżąca częściowo w Niemczech ...